Se mer: http://www.krisirepris.se

Byggnadsvårdspriset i Nybro kommun sedan 2013 – bronsplakett

Se mer: http://www.solvesborg.se/9159

BEGRAVNINGSURNOR

Se mer:
http://uppfinnare.se/uppfinnare-i-sverige/annette-krahner
http://www.maleras.se/se/shopwindow.php?id=41002&shopwindow=8041531

GLAS

The mind in the sky
Aniaraserien - SpiralgalaxBrevpress - »En liten blåsa i Guds Andes glas« Vas - Svarta solfläckar

LOGOTYPER

UTSTÄLLNINGAR

Orrefors – bygd människa samhälle.
Smålands museum.
Heliga Birgitta 700 år.
Kalmar läns museum.
Stunder på jorden Vilhelm Moberg.
Emigrantinstitutet.
Stormen som förändrade Småland.
Naturum Kronoberg.

TRYCKSAKER

KULTURMINNESINFO

AFFISCHER